Hemen Ara  Whatsapp 

Bakırın Kilosu Ne Kadar?

Hurda Bakır Fiyatları 2024

Bakırın kilosu ne kadar veya bakırın kilosu kaç tl gibi sorularınıza yanıt olarak sunulan hurda bakır fiyatları, birim kilogram fiyatlarıdır. Bu fiyatlar yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup, ortalama piyasa fiyatlarını yansıtmaktadır. Hurda bakır alımlarında tarafımızca kullanılmayacaktır. Fiyat teklifi almak veya daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyatlar 28 Mart 2024 tarihinde tekrar gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.

Antigron Kırma Bakır 242,00 ₺
Bakır Talaşı 225,00 ₺
Kırkambar Bakır 216,00 ₺
Kırkambar Kırma Bakır 222,00 ₺
Külçe Bakır 225,00 ₺
Lama Bakır 246,00 ₺
Soyma Bakır 246,00 ₺
Ttr Kırma Bakır 244,00 ₺
bakırın kilosu ne kadar

Hurda Bakır Nedir?

Bakır Metali

Hurda bakır, kullanılmış veya atılmış bakır ürünlerin geri dönüşümü için toplanan ve işlenen bir malzemedir. Bakır, mükemmel iletkenlik özelliklerine sahip bir metaldir ve elektrik iletimi, ısı transferi ve diğer birçok endüstriyel uygulama için önemlidir. Bu nedenle, atık bakırın geri dönüşümü, kaynakları korumak, enerji tasarrufu sağlamak ve çevresel etkileri azaltmak açısından önemlidir.

Hurda bakır, çeşitli kaynaklardan elde edilebilir, bu kaynaklar arasında kullanılmış elektrik kabloları, tesisat malzemeleri, hurda metal parçaları ve eski elektronik cihazlar bulunur. Bu hurda bakır, eritilir, rafine edilir ve yeniden kullanılır, böylece yeni bakır ürünlerinin üretiminde kullanılabilir. Hurda bakırın geri dönüşümü, doğal bakır madenciliği ihtiyacını azaltır ve enerji tüketimini azaltarak çevresel etkileri en aza indirir.

Bakırın geri dönüşümü ekonomik açıdan da önemlidir, çünkü yeni bakır üretimine göre daha düşük maliyetlerle elde edilebilir. Bu nedenle, hurda bakır toplama ve geri dönüşüm işi, birçok kişi ve işletme için önemli bir gelir kaynağı olabilir.

Hurda Bakır Türleri Nelerdir?

Bakır hurdası, farklı şekilleri veya bileşimleri nedeniyle çeşitli türlerine ayrılsa da, temelde hepsi bakır hurdasını ifade eder.

Antigron Kırma Bakır Hurdası

Antigron bakır kablolarının özel makineler yardımıyla küçük parçalara ayrılması sonucu elde edilen bakır hurdasına antigron kırma bakır hurdası denir.

Bakır Talaşı Hurdası

Bakır talaş hurdası, endüstriyel makineler tarafından işlenen çok ufak, toz şeklindeki bakır hurdalarını ifade eden bir terimdir.

Kırkambar (Bobin, Boru, Yanmış) Bakır Hurdası

Kırkambar bakır hurdası, ülkemizde hurdacılar arasında yaygın olan ve farklı boyut ve şekillerdeki bobin, boru ve yanmış bakır hurdası gibi bakır hurdalarını kapsayan bir ifadedir. Ancak dünya genelinde özel bir kırkambar bakır hurdası türü bulunmamaktadır.

Kırkambar Kırma Bakır Hurdası

Kırkambar kırma bakır hurdası, kırkambar bakır grubundaki hurdaların kırılması sonucu elde edilen bakır hurdalarına verilen addır.

Lama Bakır Hurdası

Lama bakır hurdası ,bakır işleme süreçlerinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkar ve genellikle kesim veya imalat artıklarından oluşur. Bu tür hurdalar, çoğunlukla çubuk veya plaka şeklinde bulunur

Külçe Bakır Hurdası

Külçe bakır %98 hurdası, %98 oranında saf bakır içeren bir tür bakır hurdasıdır. "Külçe" terimi, ham metalin, ergimiş durumdayken kalıplara döküldüğü ve soğutulduğu bir döküm sürecini ifade eder. Dolayısıyla, külçe bakır hurdası, genellikle döküm işlemlerinden kaynaklanan bakır atıkları ve kesintileri ifade eder. Bu tür hurda, içerdiği bakırın yüksek saflığı nedeniyle oldukça değerlidir ve metal geri dönüşümü için önemli bir kaynaktır. Külçe bakır hurdası, endüstriyel işlemlerden elde edilebileceği gibi, imalat, inşaat, elektrik ve elektronik sektörlerinden de toplanabilir.

Ttr Kırma Bakır Hurdası

Ttr kırma bakır hurdası, Ttr kabloların özel endüstriyel makineler aracılığıyla kırılması sonucu oluşan küçük bakır parçalarıdır.

Soyma Bakır Hurdası

Soyma bakır hurdası, kullanılmış veya eskimiş bakır kabloların yüzeyinde bulunan plastik izolasyonun çıkarılmasıyla elde edilir. Bu işlem, genellikle hurdacılar tarafından elle yapılabileceği gibi, plastik kısmı asıl bakır kısmından ayırmak için tasarlanmış makinelerle de gerçekleştirilebilmektedir. Bazen de plastik kısım yakılarak bu işlem yapılmaktadır, ancak günümüzde yasaklanmış olan bu yöntem, bakır hurdasının fiyatını da düşürdüğü için pek tercih edilmemektedir.

Ayrıca, içerisinde bakır metalinin yanı sıra diğer metalleri de barındıran hurda çeşitleri, bakır hurdası olarak kabul edilebilirler. Bu tür hurda malzemeler, içerdikleri çeşitli metallerin oranına, bileşimine veya yoğunluğuna bağlı olarak farklı fiyat değerleriyle değerlendirilebilirler. Bu çeşitlilik, geri dönüşüm endüstrisinde hurda malzemelerin işlenme ve değerlendirilme süreçlerinin karmaşıklığını yansıtmaktadır.

Bakırın Kilosu Nelere Bağlıdır?

Hurda bakır fiyatları, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörler arasında arz ve talep dengesi, piyasa koşulları, küresel ekonomik durum, geri dönüşüm tesislerinin talebi ve bakırın ham madde olarak kullanıldığı endüstrilerin ihtiyaçları yer alır. İşte hurda bakır fiyatlarını etkileyen temel faktörler:

Hurda bakır fiyatları, talep ile arz arasındaki dengeden doğrudan etkilenir. Eğer talep bakıra yönelik artarsa, fiyatlar da yükselme eğilimi gösterir. Benzer şekilde, arzdaki bir düşüş veya kesinti fiyatların yükselmesine yol açabilir.

Hurda bakır fiyatları, genellikle ham bakırın piyasa fiyatlarıyla yakından ilişkilidir. Çünkü hurda bakır, geri dönüşüm yoluyla elde edilen ham maddeye dönüştürülür ve bu nedenle piyasa fiyatlarındaki değişiklikler hurda bakır fiyatlarına da yansır.

Küresel ekonomik durum, hurda bakır fiyatlarını da etkileyebilir. Ekonomik büyüme dönemlerinde, inşaat, elektrik ve otomotiv gibi bakıra yoğun sektörlerde talep artar ve bu da hurda bakır fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Tersine, ekonomik durgunluk dönemlerinde talep düşer ve hurda bakır fiyatları da olumsuz etkilenebilir.

Bakır fiyatları, genellikle ABD doları üzerinden uluslararası piyasalarda belirlenir. Dolayısıyla, döviz kurlarındaki değişimler de hurda bakır fiyatlarını etkileyebilir.

Hurda bakırın geri dönüşümü için kullanılan tesislerin kapasitesi ve etkinliği de fiyatları etkiler. Daha fazla geri dönüşüm tesisi, hurda bakırın işlenmesini ve piyasaya sürülmesini artırarak fiyatları etkileyebilir.

Bakır fiyatları, bazen politik olaylar ve hükümet politikalarından da etkilenebilir. Örneğin, bakırın yoğun olarak kullanıldığı ülkelerde uygulanan ithalat ve ihracat politikaları fiyatları etkileyebilir.

Hurda bakır fiyatları sürekli olarak değişkenlik gösterebilir ve kısa süre içinde farklı faktörler nedeniyle dalgalanabilir. Bu nedenle, bakırın fiyatının belirlenmesinde birçok değişkenin göz önünde bulundurulması önemlidir.

1 Kilogram Bakır Hurdası ile 1 Ton Bakırın Fiyatı Aynı Mı?

Genelde hurdacılar, yüksek miktarda bakır hurdası için birim kilogram fiyatından daha yüksek fiyat teklif ederler. Özetle, 1 ton bakır hurdası için hurdacıların ödeyeceği ücret, 1 kilogram bakır hurdası için ödenenden genellikle daha fazla olmaktadır.